Aanmelden bij de School

Als u overweegt om uw kind aan te melden bij onze school, zijn er verschillende manieren om kennis te maken en informatie te krijgen: via informatiebijeenkomsten, inloopdagen, of een persoonlijk kennismakingsgesprek met Rosanne Maters (directeur de School).

Let op: Op dit moment hebben we het maximale aantal kinderen hebben bereikt voor onze huidige huisvesting, er is sprake van een wachtlijst waarop u uw kind kunt inschrijven. Ondanks de wachtlijst informeren wij u uiteraard graag over de aanname procedure, meer informatie hierover vindt u hieronder.