Aanmelden bij de School

Let op: Op dit moment hebben we het maximale aantal kinderen hebben bereikt voor onze huidige huisvesting, er is sprake van een wachtlijst waarop u uw kind kunt inschrijven.

Ondanks de wachtlijst informeren wij u uiteraard graag over de aanname procedure, meer informatie hierover vindt u hieronder.