Begin-, eind- en bloktijden

De afgelopen tijd is een aantal keer verzocht om te mogen afwijken van de zogenaamde bloktijden (10-12 uur en 14-16 uur). Soms wordt er ongevraagd afgeweken van deze tijden.

Wij begrijpen de wensen. Daarom is er zowel met ouders als medewerkers uitvoerig gezocht naar mogelijkheden om aan die wensen tegemoet te komen zonder negatieve effecten voor onderwijs en welzijn. Dit blijkt vooralsnog niet mogelijk. Hieronder geven we een toelichting.
Dat betekent dat de dagindeling blijft zoals die is en het niet is toegestaan om in- en uit te lopen tussen 10 en 12 en tussen 14 en 16 uur. In het belang van goed onderwijs en het welzijn van de kinderen zullen we hier strenger op toezien.
Een verzoek om van de bloktijden af te wijken kan alleen worden gedaan bij de directie (Andrea en Marjolein).
Wilt u bij het plannen van dokters- en tandartsbezoeken ook rekening houden met de bloktijden?

Toelichting:
We zijn 10 uur per dag open, waarvan zes uren een in- en uitloopmogelijkheid hebben en vier uren niet (bloktijden). Die uren komen ten goede aan de rust in de klas, geconcentreerd kunnen werken, groepsactiviteiten kunnen organiseren en – al dan niet spontaan – op pad kunnen gaan.
Vier uren zien wij als minimum, minder is niet verantwoord en niet wenselijk.
De bloktijden garanderen én in- en uitloop mogelijk maken, kan alleen als er een extra groep gevormd wordt voor de kinderen die tussentijds komen of vertrekken. Dan zijn er dus een onderbouw- en bovenbouwgroep waar ongestoord gewerkt kan worden en een in- en uitloopgroep.
Met het huidige aantal leerlingen, personele bezetting en huisvesting is dit niet te realiseren.
De variant om de bloktijden ’s middags te veranderen in het blok van 13.00 tot 15.00 uur zou wel tegemoet komen aan ‘clubjes-wensen’ maar zou nog steeds een gebroken tijdsblok opleveren. Immers, de basispakketleerlingen gaan om 14.00 uur naar huis.

Vanzelfsprekend blijven we welwillend in het vinden van een oplossing. Echter, zolang die er niet is, houden we vast aan het huidige beleid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *