Opvangmogelijkheden tijdens studiedagen

Stichting Pluspunt Zandvoort, afdeling Kinderopvang, kan ook professionele opvang voor de kinderen van De School verzorgen tijdens studiedagen.

BSO De Boomhut

Wij zijn in hetzelfde gebouw de Golf gesitueerd. Wij vangen kinderen op van alle scholen in Zandvoort. Onze opvang bij studiedagen gaat in werking mits er een week van tevoren een aanvraag van ouders/verzorgers komt. We hanteren geen minimum aantal aanvragen. Wij zijn dan geopend van 07.30-18.30 uur.

In 2010 is ons uurtarief voor incidentele opvang 6.44 euro. Speciaal voor De School kan er opvang per uur worden afgenomen met een minimum afname van 6 klokuren. De ouder/verzorger tekent een dagcontract en eventuele bijzonderheden worden aan de pedagogisch medewerker doorgegeven. Tijdens de opvanguren worden er verschillende activiteiten met uw kinderen ondernomen. Kijk voor een foto impressie op onze website.

BSO De Boomhut wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op allerlei bij wet vastgestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Ook wordt er gewerkt met een pedagogisch beleid conform de landelijke eisen. Daarnaast wordt er alleen met pedagogisch medewerkers gewerkt die aan de eisen van CAO kinderopvang voldoen. Op dit moment zijn twee medewerkers in de afrondingsfase van hun pedagogische opleiding.

Stichting Pluspunt Zandvoort
BSO De Boomhut
www.pluspuntzandvoort.nl
Telefoon: 023-5740330

Ouders/verzorgers komen bij het afnemen van een dagcontract in aanmerking voor een vergoeding van de belastingdienst. Meer informatie hierover op www.toeslagen.nl