Wensen, problemen, zorgen, klachten

De School neemt uw wensen, problemen, zorgen, klachten serieus. We hebben een document opgesteld waarin u onze regeling kunt nalezen. Deze kunt u hier downloaden.

Lucas Onderwijs heeft twee vertrouwenspersonen. U kunt contact opnemen met de de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwens-personen is mevrouw mr. M.A. Kors. Zij is telefonisch bereikbaar op 070 – 300 11 66 of per e-mail via mkors@lucasonderwijs.nl.

De School is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS, Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM Den Haag, telefoon: 070-3315252). Het reglement van deze Klachtencommissie kunt u daar opvragen of hier downloaden.

De School is tevens aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang (Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, telefoon  070-3105310). Het reglement van deze geschillencommissie kunt u daar opvragen of hier downloaden