De School in Prima onderwijs

Het is een mooi en inhoudelijk sterk artikel geworden en daar zijn we best trots op! Lees hier meer over hoe De School is georganiseerd en welke voordelen anders organiseren biedt.

Reactie van Marjolein Ploegman, oprichtster De School, op beëindiging van het experiment flexibele onderwijstijden

Via de link komt u bij de reactie van Marjolein Ploegman, op het bericht dat het experiment niet wordt verlengd.

Experiment flexibele onderwijstijden wordt niet verlengd.

Experiment flexibele onderwijstijden in het primair onderwijs wordt niet verlengd. In de periode van 1 augustus 2011 t/m 1 augustus 2020 hebben elf basisscholen de ruimte gekregen om af te wijken van twee wettelijke bepalingen: de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal vijf dagen. Het experiment gaf de mogelijkheid om onderwijs gegeven in […]

Verlenging experiment flexibele onderwijstijden

Op 19 juli 2016 is de beleidsregel bekend geworden die de verlenging van het experiment regelt. Het experiment wordt met vier jaar verlengd. Dit betekent dat scholen die meedoen aan dit experiment, waaronder onze school, in ieder geval tot augustus 2020 ontheffing krijgen van de regels over onderwijstijd. Ze mogen dus doorgaan met hun flexibele […]

Verlenging experiment flexibilisering onderwijstijd

Lees hier het verslag van het algemeen overleg gehouden op 19 april 2016 tussen de staatssecretaris en de woordvoerders onderwijs van de Tweede Kamer. Het gesprek beperkte zich helaas tot de triviale gestandaardiseerde hoeveelheid onderwijstijd – weliswaar flexibele ingezet – en is niet gegaan over ‘variatie in onderwijstijd is een belangrijk instrument tegen sociale ongelijkheid tussen […]

Flexibele tijden: doel of middel?

Op 19 april 2016 houdt de Kamer een debat over flexibele onderwijstijden naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer van 7 april 2016. In deze brief wordt voorgesteld om de experimenteer-periode te verlengen. De brief kunt u hier lezen. Voorafgaand aan dit debat heeft de vaste kamercommissie OCW een hoorzitting gehouden. Deze ‘consultatie’ […]

Geen uitbreiding De School in Zandvoort

De School zal helaas niet uitbreiden in Zandvoort, ondanks de omvangrijke wachtlijst. De afgelopen twee jaar hebben we opnieuw en zeer intensief geprobeerd om in Zandvoort huisvestingsuitbreiding te krijgen. Dit is niet gelukt en heeft geleid tot het volgende besluit: “het bestuur van Lucas Onderwijs en de topkring van De School hebben geconstateerd dat de inspanningen van […]

Inloopmiddag 24 februari gaat niet door

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft onze school sinds de zomer van 2014 een wachtlijst voor nieuwe leerlingen en deze wachtlijst heeft inmiddels een aanzienlijke omvang aangenomen: zonder wachtlijst zouden we per 01-10-2018 bijna 200 kinderen hebben. We kunnen deze kinderen geen plaats bieden omdat we gebrek hebben aan voldoende en passende huisvesting. Voor huisvesting zijn […]

VVD-raadsvragen, wachtlijst en huisvesting

De VVD-fractie heeft vragen gesteld aan de wethouder onderwijs van de gemeente Zandvoort. De vragen van de VVD en antwoorden van de gemeente vindt u hier. De School kan zich niet (volledig) vinden in de antwoorden van de gemeente. Daarnaast zijn er op basis van de gebeurtenissen uit het verleden tot heden vooralsnog geen aanwijzingen […]

Wachtlijst

Per januari 2016 zijn dit de gegevens van de wachtlijst: totale wachtlijst telt 87 kinderen; 30 kinderen zouden per direct geplaatst willen worden; 14 kinderen hebben inmiddels gekozen voor een andere school vanwege de lange wachttijd en zijn van de wachtlijst verwijderd; 31 kinderen komen van buiten Zandvoort. De prognose ziet er op basis van de […]