Eerste hulp bij brand en ongevallen

Vandaag heeft het team de tweedaagse cursus bedrijfshulpverlening en eerste hulp bij kinderongevallen afgerond. We weten nu hoe te handelen bij brand, hartstilstand, ademnood, vergiftiging, shock, breuken en verwondingen.
Hierdoor weten we zeker dat er altijd voldoende medewerkers zijn die in geval van calamiteiten deskundig kunnen handelen.