Ervaringen

Enkele ouders hebben de moeite genomen hun ervaringen over de School met ons te delen. Op deze manier hebben wij nog meer inzicht verkregen in het effect op het gezin van onze flexibele onderwijsmethode.

Jan Willem Kuin, vader van Ella (5 jaar): “Een belangrijke reden om voor De School te kiezen waren onder andere de flexibele vakantie mogelijkheden. Nu Ella eenmaal op De School zit, ben ik eigenlijk nog het meest enthousiast over de flexibiliteit door de week heen, en over de kwaliteit van het onderwijs.”

Een belangrijke reden om voor De School te kiezen was voor ons onder andere de flexibele vakantie mogelijkheden. Vanwege mijn werk kan ik regelmatig geen vakantie krijgen in de reguliere vakantieperiodes. Het is heel prettig dat ik nu, buiten de seizoenen om, altijd met het hele gezin op vakantie kan. Dat is vaak ook nog een stuk goedkoper!

Daarnaast zijn we ook enthousiast geworden over de sociocratische kringmethode. Het lijkt me voor een kind heerlijk en motiverend als je als persoon 100% meetelt en dat er echt naar je geluisterd wordt. Ook voor ons als ouders is dat trouwens heel prettig. We worden continu, uitgebreid en gedetailleerd bij de ontwikkeling van onze dochter betrokken. Hiervoor is er iedere 10 weken een “PK-gesprek” van een uur tussen leerkracht, ouders en kind. Dat leek ons erg prettig en dat is het ook.

Nu Ella eenmaal op school zit, ben ik eigenlijk nog het meest enthousiast over de flexibiliteit door de week heen, en over de kwaliteit van het onderwijs. We kunnen het weekend langer of korter maken, of tussendoor een dag vrij nemen om naar Artis te gaan, of om gewoon rust in te bouwen. Hoewel er op school juist veel structuur is, kunnen we iedere dag op zich kijken hoe laat we Ella naar school brengen. Een uur eerder of later naar school brengen of ophalen kan probleemloos. Hoewel Ella graag om dezelfde tijd naar school gaat, maakt het voor het lesprogramma niet uit als we daarin variëren. Dus daarom wel regelmaat, maar geen stress of haast bij ons thuis. Heerlijk!

De kwaliteit van het onderwijs zie je terug in hoe gedetailleerd de week is uitgewerkt. Zelfs de wandeling naar de gymzaal heeft een educatief tintje. Het thematisch onderwijs werkt erg goed. De vele excursies waarin het thema weer op een andere manier behandeld wordt maken de kinderen vroeg wijs. Ieder kind op De School kan zijn eigen tempo volgen en loopt daarmee nooit achter of voor. Dit maatwerk blijkt voor de kinderen zeer motiverend te zijn.

Michael en Betty Verhoeven, ouders van Robin (5 jaar): “Hij hoeft niet steeds naar andere plaatsen in verband met voor- tussen en naschoolse opvang.”

Na verschillende informatie avonden in meerdere scholen hebben we voor `De School’ gekozen! Omdat het concept ons enorm aansprak:
– Het individueel begeleiden in plaats van klassikaal volgsysteem
– De verticale structuur waardoor de leerlingen mekaar meer helpen en begeleiden
– Mogelijkheid tot inspraak
– Lesmateriaal op moment dat ze er aan toe zijn en ze het interessant vinden
– Het levendig leren met excursies; de wereld naar De School brengen; theorie in praktijk brengen

Totaalpakket zodat hij voldoende tijd heeft om alles te kunnen doen en meemaken!
Hij hoeft niet steeds naar andere plaatsen in verband met voor- tussen en naschoolse opvang Ook al is hij er van 8 tot 18 we gaan hem steeds te vroeg ophalen. Hij vraagt ook regelmatig om zijn vrije woensdagnamiddag naar school te kunnen! Hij vind het er dus superleuk!

Ook heel belangrijk alle feedback die we krijgen…We zien waar hij mee bezig is en welke vorderingen hij doormaakt. Door vrije inloop geen dagelijkse rush…

Richard Oonk en Marta Balas, ouders van Mira (5 jaar): “Het meest waardevolle aan deze school vinden we de persoonlijke aandacht voor Mira. Mira is hier Mira en ze gaat altijd graag naar school.”

Onze dochter Mira is nu enkele maanden op De School. Onze keus hebben we in stapjes voorbereid: het nieuws al jaren gevolgd over de ontwikkelingen, zo veel mogelijk open dagen bezocht en twee keer een gesprek gehad met de directeur.

Ondanks de onzekerheden hebben we gekozen voor deze school om de volgende redenen:
– het is kleinschalig
– er is een individueel leertraject met een samen opgesteld leerplan
– er is veel betrokkenheid van leerling en ouders door onder andere persoonlijke kring (PK) gesprekken, sociocratische kringen en open schoolcultuur
– de sociocratische kringmethode, waarbij je wordt uitgenodigd tot een gesprek en niet regels top-down opgelegd worden

Ook onze schoolervaringen van vroeger spelen een rol. We hebben beiden ons veel op school verveeld omdat er niet genoeg uitdaging was. De grote mate van zelfstandig werken en het zelf voor een deel richting kunnen geven aan je eigen leerproces lijkt ons heel fijn.

We hebben gekozen voor het basispakket. De keuze was vooral een financiële keus.
Maar we merken ook dat voor Mira deze schooltijden prima zijn. Op deze manier is school ook niet duur, de 500 euro eigen schoolbijdrage vinden we wel gepast voor wat er geboden wordt.

Het meest waardevolle aan deze school vinden we de persoonlijke aandacht voor Mira. Mira is hier Mira en ze gaat altijd graag naar school. Ik denk dat op deze school iedereen zichzelf kan zijn, de juffen de variaties van kinderen als schitteringen en uitdagingen zien en dat kinderen elkaar ook niet veel pesten.

Sheila Meyer, moeder van Yani (10 jaar): “De communicatie met de leerkrachten is heel prettig en er is altijd tijd, wanneer je ook binnenkomt, om even te horen hoe het met mijn kind gaat.”

De reden dat ik voor De School heb gekozen is dat elk kind anders is en daardoor ook een eigen tempo heeft waarin de leerstof tot zich genomen wordt. Hoe meer ‘moeten’ hoe meer onrust er kan ontstaan.

De rust die alles uitstraalt gaat boven alles. Overal wordt de tijd voor genomen. Ik heb voor het totaalpakket gekozen zodat mijn kind op school kan blijven en niet apart naar de opvang hoeft.

Het loopt heerlijk door en er is altijd tijd over om leuke extra dingen te doen op school. Er is enorm veel praktijkervaring voor de kinderen door verschillende extra lessen en uitjes. Mijn kind is nu in meer musea geweest door het hele land dan ik zelf!

Ook het alles samen doen en bespreken is een enorme bijdrage aan de zelfstandigheid en het sociale gedrag van de kinderen.

Ik ben alleenstaand en ik ervaar De School als een hulp in de dagelijkse ervaring van mijn kind met betrekking tot sociale kontakten en werkzaamheden. Het voelt als een heel groot gezin.

De communicatie met de leerkrachten is heel prettig en er is altijd tijd, wanneer je ook binnenkomt, om even te horen hoe het met mijn kind gaat. Ik zie dan ook altijd alleen maar blije kinderen die roepen welke moeder er binnenkomt. Een warm gevoel.

Judith Nicolaas, stiefmoeder van Liselot (11 jaar) en moeder van Benjamin (4 jaar): “Ik krijg iedere dag een kind mee naar huis die de volgende dag steeds langer op school wil zijn, omdat het zo leuk is.”

De beslissing om voor De School te kiezen was een redelijk makkelijke. Toen ik voor het eerst las over De School waren wij meteen enthousiast, aangezien onze oudste een overstap moest maken vanuit Noorwegen naar Nederland. Doordat deze manier van opleiden zoveel 1 op 1 aandacht geeft aan de leerlingen, was dit voor haar de beste keuze. Nu mijn jongere zoon van 4 naar school moest, heb ik geen seconde getwijfeld om hem ook naar deze school te doen. Doordat de juffen 1 op 1 aandacht geven aan de leerlingen en dat met veel aandacht doen is het een fijne school voor gevoelige en sensitieve kinderen. Bij knelpunten wordt er extra aandacht gegeven en tegelijkertijd ook veel in de groep samengewerkt. Veel aandacht wordt ook aan de ouders van het kind gegeven, zodat je je ook echt betrokken voelt bij wat je kind dagelijks doet! Wat nog een heel belangrijk punt is dat er gezamenlijk wordt gegeten en dat alle drank en lunches uit biologische producten bestaat!!

Wij hebben gekozen voor totaalpakket omdat dat zoveel leerzame en leuke dingen biedt. Er wordt binnen De School ieder nieuw thema, veel ingespeeld op het thema, en in vergelijking met andere naschoolse opvang wordt er echt wat gedaan. Bijvoorbeeld: yoga, buitenspellen, techniek, en thema gerichte onderwerpen. Voordeel is ook dat je kan bekijken hoe je kind in zijn vel zit. Als hij heel moe is, heb je de mogelijkheid hem om 10 of om 12 uur pas te brengen in plaats van het vroege opstaan. En wat ik mee vind vallen is de prijs wat je hiervoor betaald. Vergelijkbaar met andere scholen en dan veel meer inhoud!!

Het meest waardevolle van De School vinden wij de aandacht van de juffen, de veelzijdigheid aan leerstof en de creativiteit. Het overleg en vrolijkheid die op De School aanwezig is. Ik krijg iedere dag een kind mee naar huis die de volgende dag steeds langer op school wil zijn omdat het zo leuk is. En als er problemen zijn of achterstand dat daar goed overleg over word gepleegd en je altijd even bij schoolhoofd terecht kan!

Nicole van Troost, moeder van Sara (5 jaar): “Binnen een dagelijks terugkerende structuur is er ruimte voor individualiteit.”

Hoewel onze dochter al naar de peuterspeelzaal ging van een andere school, hebben we min of meer op het laatste moment toch besloten om haar naar De School te laten gaan. De reden daarvoor was het feit dat De School als uitgangspunt het individuele kind neemt. Je kind hoeft niet ‘mee met de groep’, niet in de zin van leerprestaties, noch in sociaal opzicht. Je kind mag zichzelf zijn en De School zoekt aanknopingspunten om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van dat individuele kind. Zo komt elk kind op zijn eigen unieke manier tot zijn/haar recht. Dat betekent overigens niet dat er geen aandacht is voor gezamenlijkheid of sociale aspecten! Juist als je wilt dat iedereen tot zijn/haar recht komt, is het noodzakelijk om elkaar te zien, te luisteren en rekening met elkaar te houden. En dat zie je allemaal terug op De School. Binnen een dagelijks terugkerende structuur is er ruimte voor individualiteit.

Wij hebben gekozen voor het totaalpakket, omdat dat volgens ons een belangrijke manier is om vorm te geven aan die visie, waarbij het kind als individu het uitgangspunt is. Het totaalpakket geeft je kind ruimte om keuzes te maken en vele kanten van zichzelf te ontdekken. Daarbij is het verhoudingsgewijs niet duur, als je kijkt naar het aantal uren dat je gebruik kunt maken van opvang. Mooi meegenomen is de flexibiliteit, die het met zich meebrengt ten aanzien van halen – brengen en vakanties. Maar ook zonder dat, hadden wij voor De School gekozen.

Het meest waardevolle aan De School, nu onze dochter er ruim anderhalf jaar is, vind ik dat er met aandacht naar je kind wordt gekeken (en vanuit daar gehandeld, uiteraard) en dat er op gelijkwaardige wijze met elkaar wordt omgegaan (leerlingen, school, ouders). De bevlogenheid van leerkrachten en de gezamenlijke gedrevenheid om er iets van te maken, maakt De School tot een inspirerende omgeving. De School denkt na en volgt niet klakkeloos de gebaande paden. Een betere omgeving voor je kind kun je je toch niet wensen?

Sanne Kol, moeder van Robin (8 jaar): “Vooral het thema onderwijs blijkt erg leuk te zijn. Ze leert alles wat ze zou moeten leren, maar op een leukere en toch intensievere manier dan op de meeste andere basisscholen.”

Mijn dochter zit nu bijna 4 jaar op De School en alle jaren zijn naar volle tevredenheid.

Zo’n 6 jaar geleden heb ik voor het eerst een artikel gelezen over het opzetten van deze school en ik dacht direct: op zo’n school had ik graag willen zitten. Vervolgens heb ik contact gezocht met Marjolein en hebben we in de aanloop naar de start van De School contact gehouden.

Helaas heeft Robin haar eerste kleuterjaar op een andere school moeten doorbrengen. Ik zeg helaas, want het bleek dat Robin niet goed kon gedijen in een klas met 30 kinderen. Meteen toen De School open ging zijn wij dus overgestapt en Robin bloeide helemaal op. Ze bleek dus toch een heel pienter en leergierig kind te zijn. De eerste 3 1/2 jaar heeft zij in het totaalpakket gezeten omdat ik wilde dat ze alle ervaringen op zou moeten doen die De School biedt, maar sinds januari dit jaar zijn wij overgestapt naar het basispakket omdat het totaalpakket voor ons onbetaalbaar werd.

Wij hebben gekozen voor deze school vanwege de open en individuele manier van onderwijs, het maatwerk en intensieve contact met de kinderen, en gelukkig werkt dit ook goed in het basispakket. Vooral het thema onderwijs blijkt erg leuk te zijn. Ze leert alles wat ze zou moeten leren, maar op een leukere en toch intensievere manier dan op de meeste andere basisscholen. Het meest waardevolle aan De School vind ik dat een kind mag zijn wie hij of zij is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen slecht en goed lerende kinderen. Ook tussen de kinderen onderling merk je niks van het feit dat sommige kinderen “anders” zijn. Ook het bewustzijn bij de kinderen zelf is groter. Het zijn kinderen die verder kijken dan hun neus lang is. Ze kunnen bijna allemaal heel goed onder woorden brengen wat hun bezighoudt en wat ze echt interesseert. Ook bij gastlessen en uitjes blijkt iedere keer weer dat de kinderen goed nadenken over het onderwerp wat ze aangeboden wordt en dit ten volle benutten.

De sociocratische ondergrond van De School is een mooie bijkomstigheid en het zal goed werken in de klassen zelf, maar als ouder zijnde heb ik niet het idee dat dat erg belangrijk is bij het besturen en reilen en zeilen van De School, maar dat is mijn persoonlijke visie natuurlijk.

Diane Abspoel, moeder van Yentl (8 jaar): “Drie dagen betalen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang, maar de mogelijkheid hebben om daar vijf dagen gebruik van te maken.”

Wij hebben om verschillende redenen voor de School gekozen.
In volgorde van belangrijkheid:
1. Individueel onderwijs in kleine groepen
2. Extra aandacht voor het kind, specifiek voor de “problemen” van het kind.
In het geval van ons kind een gebrek aan concentratievermogen, waardoor klassikale lesmethoden minder geschikt zijn.
3. Behalve de verplichte lesvakken gelukkig heel veel ruimte voor extra lessen. Zowel in expressieve vakken (muziek/toneel),als praktische (koken/techniek) en op het gebied van welbevinden (yoga/filosofie).
4. Sterke sociale betrokkenheid en strikte normen aangaande omgang met elkaar en anderen
5. School en voor-, tussen- en naschoolse opvang op een locatie (geen gesleep met kinderen) met vaste ploeg
6. Ruime openingsuren en flexibiliteit in opname vakantieperiodes

Wij hebben voor het totaal pakket gekozen want:
– Meest brede lesprogramma
– Meeste flexibiliteit

Wij vinden het meest waardevolle van De School dat:
– Mijn kind het erg naar haar zin heeft.
– Het een mooie combinatie is tussen individuele- en groepsvorming
– Het over een goed volgmodel beschikt voor de ontwikkeling van het kind (10-weekse PK gesprekken) met de daarbij voor ons zeer belangrijke mogelijkheid tot individuele aanpassing van lesmethoden, waar nodig.
– Drie dagen betalen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang, maar de mogelijkheid hebben om daar vijf dagen gebruik van te maken
– Kinderen heel bewust worden gemaakt van allerlei zaken, met name door de thematische opbouw van het lespakket, waardoor ook wij als ouders soms bewust worden gemaakt door onze kinderen. (“Mam niet zo lang douchen, dat is niet goed voor het milieu”)

Sandra en Sidney de Boer, ouders van Silvio en Angel (5 en 4 jaar): “Het kind heeft eigen inspraak en leert op deze manier voor zichzelf op te komen.
Het kind staat centraal!”

De reden dat wij voor De School hebben gekozen is omdat De School kindgericht werkt. Je wordt direct bij De School betrokken en bij de voortgang van jouw kind, dit vinden wij erg belangrijk. Het kind wordt direct opgenomen op school en kan geheel zichzelf zijn.

Dit heeft een positief effect op zijn ontwikkeling.

Wij hebben gekozen voor het totaalpakket, omdat wij hierdoor flexibel inzetbaar zijn in ons werk. Hierdoor blijft ons werk uitvoerbaar. Wij hoeven verder geen gebruik te maken van school en buitenschoolse opvang. Dit geeft voor ons kind veel rust omdat het niet hoeft om te schakelen, maar in zijn vertrouwde omgeving blijft en op deze manier houdt hij de vertrouwde mensen om zich heen.

Het meest waardevolle aan de school vinden wij nu dat De School geheel kindgericht werkt. Het kind wordt positief gestimuleerd. Dit heeft een positief effect op zijn ontwikkeling. Het oudercontact ervaren wij eveneens als prettig. Wij blijven geheel op de hoogte over de voortgang van De School en over de voortgang van ons kind in zijn ontwikkeling. De PK (persoonlijke kring) gesprekken zijn zeer waardevol, omdat wij op deze manier goed kunnen samenwerken met school in de ontwikkeling van het kind.

Het kind heeft eigen inspraak en leert op deze manier voor zichzelf op te komen.

Het kind staat centraal!

Familie Visser, ouders van Jarno (10 jaar): “Aandacht ,samenwerken, vertellen en luisteren ,iemand mogen zijn met een mening dat zijn voor ons de belangrijkste factoren van De School!

Wij, de familie Visser, zijn heel enthousiast over de ervaring, die wij meemaken met De School. Sinds begin dit jaar zit onze zoon Jarno Visser op De School. Hij is zo veranderd sinds hij daar zit. Van een gebroken ventje die vleugellam was, zien wij hem met opgeheven hoofd en grote glimlach nu door het leven gaan. Het feit dat hij mag vertellen en dat er ook geluisterd wordt, is voor hem zo belangrijk. En ook voor het thuisfront dat er wordt verteld en geluisterd. Er worden vragen gesteld, dingen worden bekeken en ook veranderd. Wij zijn zo blij dat we het wel van de daken kunnen schreeuwen!

Er was een hele lijst met niet goede dingen, maar die lijst daar klopt niets van. Hij kan prima lezen en zijn werk doen. Aandacht ,samenwerken, vertellen en luisteren, iemand mogen zijn met een mening dat zijn voor ons de belangrijkste factoren van De School!!! Dit is een korte samenvatting van al het leuke van De School. We hadden het veel eerder moeten doen. Dat is het enige wat jammer is!!!!

Sophie Wassenberg, moeder van Liselot (11 jaar): “Leven zonder stress door het makkelijk kunnen combineren van werk en kind.”

Ik ben de moeder van Liselot Nicolaas. Liselot is op De School gekomen vanaf 1 oktober 2009, ze was toen 8,5 jaar. Liselot heeft in Heemstede op de Icarus groep 1 en 2 gevolgd, daarna zijn wij naar Noorwegen verhuisd. Het schoolsysteem in Noorwegen is erg anders, en ik had het idee dat Liselot bij terugkomst achter liep bij haar oude klasgenoten op de Icarus. Het leek mij geen goed idee om haar daar dus weer te laten beginnen, met haar oude klasgenootjes waarschijnlijk een groep hoger. Ook al omdat Liselot toch al helemaal niet blij was met onze terugkeer naar Nederland.

Ik had een artikel gelezen over De School, toen ik in Noorwegen woonde, en het hele idee sprak me erg aan. Nu helemaal met de situatie van Liselot. Door het individuele onderwijs kan Liselot in haar eigen tempo haar achterstanden inhalen, en doordat ze erg was “verNoorst” had ze ook individueel aandacht nodig op met name de Nederlandse taal.

Daarbij ben ik zelfstandige en alleenstaand, werk ik onregelmatig, en maakt De School dit allemaal heel makkelijk en zonder stress te regelen. Liselot volgt dus het totaalpakket. En misschien niet het allerbelangrijkste, maar voorheen hadden we altijd ruzie s’ morgens, om op tijd op school te kunnen zijn. Nu zijn onze ochtenden relaxed, omdat het niet op 5 minuten aankomt.

Het meest waardevolle van De School voor mij en Liselot vind ik moeilijk aan te geven. De extra lessen zijn vaak erg leuk. Leven zonder stress door het makkelijk kunnen combineren van werk en kind. Liselot die heel zelfstandig leert werken, en
nooit het gevoel heeft gehad ‘achter’ te lopen. De individuele benadering, waardoor de leerkrachten extreem snel in de gaten hadden hoe Liselot in elkaar zit en welke benadering met haar het beste werkt. Inderdaad hoor je wel eens van mensen dat het zo chaotisch zou zijn op De School, maar dat is mijn ervaring helemaal niet. Juist om dit te laten werken, moet iedereen heel erg betrokken zijn en aan de ‘binnenkant’ is overal over nagedacht en wordt er nooit zomaar iets gedaan.
Verder ben ik erg blij met de biologische lunches. Dat Liselot nooit iets te eten of te drinken hoeft mee te nemen en dat ik erop kan vertrouwen dat ze altijd gezonde dingen krijgt. En tegelijk is er ruimte voor een koekje met elkaar, het wordt nooit
dogmatisch.

De mogelijkheid om af en toe gewoon midden in de week een dag vrij te nemen, om bijvoorbeeld samen de stad in te gaan, is heel prettig. Of om op vakantie te gaan buiten het seizoen! Zo kan ik Lotje nu meenemen op een cruise deze zomer, een aanbod dat voorbij kwam, maar deze week valt voor de officiële zomervakantie. Voor ons dus helemaal geen probleem.

Dan heb ik het nog niet gehad over het sociocratische kringen systeem, de 10 wekelijkse gesprekken van een uur met leerkracht, ouders en kind over de vorderingen en hoe het gaat en hoe iedereen erbij zit…..

Mij verbaast het vooral dat niet iedereen staat te dringen om zijn of haar kind op deze school te krijgen.