Experiment flexibele onderwijstijden

Half januari zijn de gegevens bekend geworden van het experiment flexibele onderwijstijden. De hele set bestaat uit een brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer (9 blz.) en het rapport van de derde monitor (80 blz.) en twee andere documenten. De hele publicatie is hier te vinden. De inhoud van de brief en het rapport werden al verwacht. Samengevat:

  • ouders zijn over het algemeen tevreden;
  • medewerkers en leerlingen ook, maar daar zie je een grotere spreiding;
  • flexibiliteit gaat te vaak ten koste van de onderwijskwaliteit;
  • scholen hebben de gevolgen van flexibilisering vaak onderschat.

We zijn blij dat onze school positief opvalt maar we vinden het vanzelfsprekend jammer dat het experiment geen succes is geworden, tot nu toe. We hadden graag gezien dat de relatie was onderzocht tussen méér onderwijstijd en méér kansen voor alle kinderen. Dat was helaas geen onderwerp van onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek hebben voorlopig geen gevolgen voor onze school. Sowieso hebben we tot augustus 2016 alle ruimte voor onze eigen onderwijstijden en onze kwaliteit is goed bevonden door de Onderwijsinspectie.