Filosofie

Tijdens het thema Prehistorie, Grieken en Romeinen hebben we een serie filosofielessen gegeven. De activiteit filosoferen stamt af van het begrip filosofie. Filosofie betekent wijsbegeerte. De woorden Philoo (liefhebben) en Sophia (wijsheid of kennis) zijn Griekse woorden. Filosoferen is het willen hebben van wijsheid en kennis, de zoektocht naar antwoorden, wijsheid en waarheid op grote en kleine vragen. Filosoferen stimuleert het zelf denken, het verwerken van informatie, beredeneren, creatief denken en het evalueren.
Elke week stond er een ander thema centraal. Aan de hand van een verhaal en praatpapier nodigden we de kinderen uit voor een filosofisch gesprek.
Deze thema’s zijn aan de orde gekomen:
– geluk zoeken
– tevredenheid
– leren van fouten
– vrijheid
– respect
– de wereld zien zoals je ernaar kijkt
– vrede
– geven en nemen
– angst en vertrouwen