Flexibele tijden: doel of middel?

Op 19 april 2016 houdt de Kamer een debat over flexibele onderwijstijden naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer van 7 april 2016. In deze brief wordt voorgesteld om de experimenteer-periode te verlengen. De brief kunt u hier lezen.
Voorafgaand aan dit debat heeft de vaste kamercommissie OCW een hoorzitting gehouden. Deze ‘consultatie’ was een uitnodiging om een ‘position paper’ te schrijven. Deze kunt u hier lezen. Kern is dat flexibilisering alleen kan als onderdeel van een vernieuwingsaanpak; flexibilisering is middel, geen doel. Onderwijs kent veel ‘vastigheden’; flexibilisering van alleen de tijd werkt niet als de rest ‘vast’ blijft. Verder een uitleg dat afschaffing van de regels eigenlijk geen risico’s met zich meedragen.