Geen uitbreiding De School in Zandvoort

De School zal helaas niet uitbreiden in Zandvoort, ondanks de omvangrijke wachtlijst.
De afgelopen twee jaar hebben we opnieuw en zeer intensief geprobeerd om in Zandvoort huisvestingsuitbreiding te krijgen. Dit is niet gelukt en heeft geleid tot het volgende besluit: “het bestuur van Lucas Onderwijs en de topkring van De School hebben geconstateerd dat de inspanningen van de afgelopen tien jaar om in Zandvoort te komen tot passende huisvesting en verrijkende samenwerking te weinig perspectief bieden en ten koste gaan van betrokkenen en de organisatie. Daarom is besloten deze activiteiten niet voort te zetten en door te gaan als één unit van maximaal de huidige omvang”.
Door deze twee besluiten – geen uitbreiding en beperking deelname aan overleggen/samenwerking – kunnen wij ons meer richten op de huidige kinderen en op de kwaliteit van de uitvoering van ons bijzondere onderwijsconcept.

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding in andere gemeenten, met een gunstiger klimaat voor innovatieve kindvoorzieningen.

Deze uitkomst spijt ons zeer. Voor huisvesting zijn wij afhankelijk van de gemeente en andere schoolbesturen en Zandvoort beschikt ‘op papier’ over voldoende vierkante meters onderwijshuisvesting. Echter, de inspanningen om tot een oplossing te komen, hebben niet geleid tot uitzicht op een concrete datum van ingebruikname van extra en geschikte huisvesting. We vinden het onverantwoord om kinderen en hun ouders alsook medewerkers nog langer in het ongewisse te laten. Door dit besluit komt er dus een einde aan de langdurige onzekerheid, met name van kinderen en ouders op de wachtlijst. Deze wachtlijst werd medio 2014 ingesteld en telt inmiddels meer dan 90 kinderen.

Vrijdag 4 maart 2016 heeft de verantwoordelijke wethouder de heer Kuipers de gemeenteraad via een brief geïnformeerd. Deze brief kunt u hier lezen.