Informatie over gifwolk

Gisteren is er via media (onder andere RTV NH en NRC) nadere informatie verschenen over de gevolgen van de brand in Moerdijk. Hierbij is het volgende advies gegeven voor Zandvoort:
  • geen groenten uit eigen tuin consumeren
  • kleine kinderen liever niet buiten laten spelen (met ‘kleine kinderen’ worden echt kleine kinderen bedoeld die in de grond wroeten en gemakkelijk dingen in hun mond stoppen)
  • voeten vegen om roet niet naar binnen te lopen, roet kan op normale wijze worden verwijderd door middel van afspoelen.
Deze algemene voorzorgs-adviezen zijn gegeven naar aanleiding van het verschijnen van onder meer de kaart waarop te zien is dat een hele dikke rookpluim die ontstaan is als gevolg van de brand in Moerdijk, via Zandvoort naar de Noordzee is getrokken. Ook is er een onderzoeksrapport verschenen van de RIVM waarin Zandvoort wordt genoemd. Dit om aan te geven tot waar de zwaarste rookpluim vanaf Moerdijk heentrok. “De rookpluim is op grote hoogte over Zandvoort getrokken, waardoor het meeste gif in de wolk al is weggewaaid. Toch is er enige voorzichtigheid geboden omdat het die avond ook regende. En dat betekent dat er een kans bestaat dat enkele roetdeeltjes zijn neergedaald.”

Voor school betekent dit het volgende:
  • aan kinderen is uitgelegd en er wordt op toegezien dat ze niet in de zandbak spelen en niet met grond/aarde
  • als dat toch gebeurt, worden de handen extra gewassen
  • voeten worden extra geveegd
Heeft u vragen over de gifwolk, dan kunt u contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351 of kijken op de crisiswebsite http://crisis01.crisis.nl/
Informatie van de gemeente Zandvoort kunt u vinden op: http://www.zandvoort.nl/website/webgen.nsf.