Inloopmiddag 24 februari gaat niet door

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft onze school sinds de zomer van 2014 een wachtlijst voor nieuwe leerlingen en deze wachtlijst heeft inmiddels een aanzienlijke omvang aangenomen: zonder wachtlijst zouden we per 01-10-2018 bijna 200 kinderen hebben. We kunnen deze kinderen geen plaats bieden omdat we gebrek hebben aan voldoende en passende huisvesting. Voor huisvesting zijn wij afhankelijk van de gemeente. Ondanks vele inspanningen is er nog geen uitzicht op een concrete verandering hierin. Dit schooljaar hadden we onze kennismakingsactiviteiten voor nieuwe ouders al beperkt tot twee inloopmiddagen. De tweede middag stond gepland voor woensdag 24 februari aanstaande.

Om geen valse verwachtingen te wekken, heeft de topkring besloten om deze middag niet door te laten gaan en geen andere wervingsactiviteiten te organiseren totdat er zekerheid is over uitbreidingsmogelijkheden.