Media-aandacht experiment flexibele schooltijden

De School heeft dezer dagen veel aandacht van de media. Aanleiding is een persbericht van het Ministerie van Onderwijs van vanmorgen over de aankondiging dat er een experiment gaat starten betreffende flexibele school- en vakantietijden. Zowel in het persbericht als in de experimenten-regeling wordt De School met naam genoemd. Reden natuurlijk voor radio, tv en kranten om contact met ons op te nemen. Voor ons allemaal een mooi moment omdat we vanaf het begin in aanmerking wilden komen voor een experimentele status voor wat betreft de flexibele tijden. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om voor het voetlicht te brengen dat het ons gaat om ‘passend onderwijs voor elke leerling’ en dat flexibele tijden (slechts) één van de middelen is om dat doel te benaderen.
Een artikel in het AD en een bericht op NU.nl vormden vanmorgen het begin van tientallen telefoontjes en verzoeken. Vanavond en de komende dagen zal er door diverse media aandacht aan dit onderwerp besteed worden. Aan een beperkt aantal hebben we meegewerkt. Het kan dus zijn dat u op radio, tv of in een krant berichten vindt waarin onze school wordt genoemd zonder dat wij daaraan een bijdrage hebben geleverd. De insteek van de meeste media is ‘ouders mogen vakanties bepalen’. Wij weten allemaal dat het hele verhaal veel méér en genuanceerder is.
In feite is er geen nieuws. We werken al sinds augustus 2008 met flexibele tijden en in november 2010 heeft minister Van Bijsterveldt aangekondigd dat initiatieven als De School ruimte zouden moeten krijgen. Deze ruimte lijkt er nu te komen in de vorm van een groter experiment. Hoe dat experiment eruit gaat zien en onder welke condities we mee gaan doen, is nog niet bekend. Morgen hebben wij een eerste gesprek hierover op het Ministerie; dit gesprek was al enige tijd geleden gepland.
In de dagelijkse gang van zaken verandert er niets! Het blijft zoals het is, alleen is er momenteel veel aandacht voor wat we doen. Ons streven is dat kinderen, ouders en teamleden er zo min mogelijk van merken. Het is wel mogelijk dat kinderen vandaag iets gemerkt hebben van de onrust door de roodgloeiende telefoon.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *