Didactica Magna – de grote visie op onderwijs

Pieter Mostert schreef een artikel over de oorsprong – zo’n 400 jaar geleden – van het gangbare onderwijssysteem dat gekenmerkt is door ‘opdelen’, denk aan het ‘leerstofjaarklassensysteem’. “Bijna 400 jaar later maken wij mee wat Comenius in zijn tijd heeft gezien: een explosieve groei van kennis. We dringen dieper door in het labyrint van het […]

Oudergroepskringen

Woensdag 27 april 2011 zijn er bijeenkomsten van de oudergroepskringen. De agenda’s en stukken zijn per mail verspreid.

Wijzigingen gymonderwijs

Met ingang van 13 april zien onze gymlessen er als volgt uit: Onderbouw: woensdag van 11.30 tot 12.15 uur les van Yurik + eigen leerkracht De School vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur les van eigen leerkracht De School locatie: gymzaal Oranje Nassauschool, Lijsterstraat (ingang die het dichtste bij de Gerkestraat ligt. Bovenbouw woensdag van […]

Media-aandacht experiment flexibele schooltijden

De School heeft dezer dagen veel aandacht van de media. Aanleiding is een persbericht van het Ministerie van Onderwijs van vanmorgen over de aankondiging dat er een experiment gaat starten betreffende flexibele school- en vakantietijden. Zowel in het persbericht als in de experimenten-regeling wordt De School met naam genoemd. Reden natuurlijk voor radio, tv en […]

Rapport Onderwijsinspectie

Op 24 maart 2011 is het rapport van de Onderwijsinspectie over De School openbaar gemaakt op de website van de Onderwijsinspectie. In Nederland is het gebruikelijk dat deze rapporten openbaar worden gemaakt. In dit rapport is onze bestuurlijke reactie opgenomen. Via deze link komt u direct bij het document: http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer?sector=PO&schoolnaam=de+school&plaatsnaam=zandvoort&submit=Start+zoeken

Persoonlijke kringgesprekken

Inschrijven voor pk-gesprekken Maandag 21 maart starten de weken van de persoonlijke kringgesprekken. U kunt intekenen op het rooster dat in de hal van de school hangt. We weten dat een deel van de ouders en leerlingen uitkijkt naar deze gesprekken, en een deel ze graag voert maar het niet noodzakelijk vindt. Vanwege de krappe […]

Extra lessen periode maart-mei 2011

Naast de lessen in het thema Milieu en kringloop worden de komende tien weken in ieder geval de volgende extra lessen wekelijks georganiseerd: zang, dans, techniek, kunst en yoga & meditatie.

Thema Milieu en kringloop

Op 14 maart 2011 start het thema Milieu en Kringloop. In dit thema komen onder meer aan de orde: de leefomgeving, het ecosysteem klimaatverandering, het broeikaseffect de voedselketen de waterkringloop lucht- en zeestromingen, eb en vloed afvalverwerking, duurzaam leven levenskringloop dood en leven, stamboom het heelal ons zonnestelsel, de planeten en manen sterrenstelsels, meteorieten ruimtereizen […]

Excursie bb autogarage

Op vrijdag 25 februari gaan wij met de leerlingen van de bovenbouw op excursie naar een garage in Zandvoort. Natuurlijk in het kader van het thema Verkeer en Vervoer. Wie mee wilt, moet uiterlijk 10.00 uur op school zijn!

Excursie onderbouw Schiphol

Op dinsdag 22 februari gaan wij met de leerlingen van de onderbouw op excursie naar Schiphol. Natuurlijk in het kader van het thema Verkeer en Vervoer. Wie mee wilt, moet uiterlijk 10.00 uur op school zijn!