Thema Verkeer en Vervoer van 3 januari t/m 11 maart 2011

Wij werken thematisch. Elke tien weken staat er een ander thema centraal. Zo zijn er 5 thema’s per jaar en in totaal 20 thema’s. De basis van het onderwijs wordt gevormd door het aanbod uit de methode’ Alles-in-1′ (zie eventueel www.alles-in-1.org). Deze basis vullen we altijd aan met bijzondere lessen (van gastdocenten) en excursies. Van […]

Methode Alles-in-1

Dit is een voorname methode die door onze leerlingen in de bovenbouw wordt gebruikt. Deze methode is relatief nieuw en bijzonder: er wordt gewerkt met reële thema’s in plaats van afzonderlijke vakken, er kan op zes niveaus worden gewerkt, er is een grote rijkdom aan opdrachten die hoofd, hart en handen prikkelen en het materiaal is […]

Onderwijsinspectie

Onze eerst post dit jaar was positief: we hebben het conceptrapport kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie ontvangen. Het oordeel is positief en het toezicht zal gaan volgens het zogeheten basisarrangement. Het definitieve rapport zal tzt openbaar worden gemaakt op de website van de inspectie, naar verwachting in maart.

Intekenen persoonlijke kringgesprekken

Tussen 10 en 21 januari worden weer de persoonlijke kringgesprekken gehouden met leerlingen en ouders. Vanaf vandaag (dinsdag 10.00 uur) tot woensdag 12 januari kunt u intekenen op het rooster in de hal.

Thema Geloof, Chanoeka

Op donderdag 9 december vertelt Diane Abspoel over Chanoeka. Om 13.00 uur in de bovenbouw, om 13.30 uur in de onderbouw.

Thema Geloof, bijzondere activiteiten bovenbouw

In het thema geloof hebben wij kennis gemaakt met de vijf wereld geloven: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. De kinderen maken in dit thema een werkstuk of muurkrant over een van de geloven of een onderwerp dat hiermee te maken heeft. Om zo levendig mogelijk kennis te maken met de verschillende geloven, bezoeken we verschillende […]

Samenstelling teams, directie en topkring

Dit is de actuele samenstelling van de teams, directie en topkring. Onderbouwteam: Joëlle, Martine en Ester Bovenbouwteam: Bibi, Andrea en Elisa (en Imke met verlof). Vaste invalkrachten: Kim, Elles en Mieke Stagiaire: Hanneke Directeur: per 1-1-2010 Andrea Topkring: Jan Willem Ittman (oud schooldirecteur), penningmeester en secretaris bestuur Peter Tromp (ondernemer), bestuurslid Marjolein Ploegman, voorzitter bestuur […]

Bezoek schoolverpleegkundige

Op 10 december komt de schoolverpleegkundig op school om de leerlingen uit ‘groep 7’ te onderzoeken. De ouders van de leerlingen om wie het gaat, krijgen hierover een brief.

Excursie Protestantse Kerk bovenbouw

Op 9 december krijgen de leerlingen uit de bovenbouw een excursie naar de Protestantse Kerk aan het Kerkplein in het centrum van Zandvoort. We vertrekken op 10.00 uur en zijn voor 12.00 uur terug.

Voorlichtingsfilmpje Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Het Ministerie van VWS heeft een voorlichtingsfilmpje gemaakt over het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Voornaamste boodschap aan professionals en burgers: advies inwinnen kan altijd en leidt niet direct tot een melding. “De adviesfunctie van het AMK is lange tijd onderbelicht geweest, maar advies (zonder melding) is wel degelijk een kerntaak.” Via deze link vindt […]