Vrijdag 22 oktober school gesloten

Vrijdag 22 oktober 2010 is onze school gesloten in verband met een studiedag van het team. Er zijn vijf studiedagen per jaar. De data staan in de schoolgids en in het bij de schoolgids horende overzicht van vrije dagen.

Inspirator Sir Ken Robinson

Ken Robinson schrijft en spreekt over andere manieren om naar leren en onderwijs te kijken. Zijn ideeën en die van onze school liggen dicht bij elkaar. Via deze link komt u bij een filmpje met een prachtig (beeld) verhaal over leren in deze tijd: Changing Education Paradigma http://bit.ly/9FliM8 (Engelstalig, duur 12 minuten).

Persoonlijke kringgesprekken

Met de start van het nieuwe thema is het ook weer tijd voor de persoonlijke kringgesprekken. Deze worden gehouden in de tweede en derde week van ieder thema. Ouders kunnen zich vanaf begin volgende week weer intekenen op het rooster dat op school hangt.

Start thema ‘Geloof’

Vorige week hebben we het thema ‘Nederland’ afgesloten met presentaties van werkstukken, Hollandse spelletjes en een bezoek aan boomgaard ‘de Olmenhorst’. Maandag 11 oktober 2010 starten we met het thema ‘Geloof’: de invloed van godsdiensten op culturen en mensen is groot. Nederland is een multiculturele samenleving en kennis over religies draagt bij aan het begrijpen, […]

Bezoek onderwijsinspectie

Op 24 september 2010 hebben wij bezoek gehad van twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie. Het bezoek is goed verlopen. Het is gebruikelijk dat aan het einde van zo’n dag de inspecteurs hun eerste bevindingen kenbaar maken. Een greep uit de positief opvallende punten: de betrokkenheid van leerlingen bij activiteiten (‘niet één kind gezien dat zich […]

Nieuwe leerling

We verwelkomen Sanja Braun als nieuwe leerling in de bovenbouw.

Nieuwe medewerker en stagiaire

Sinds vorige week zijn er twee nieuwe gezichten op school. Elisa Laurman is per 1 oktober 2010 gestart als onderwijsassistent voor drie dagen per week. Elisa volgt het laatste jaar van de deeltijd Pabo en is afgestudeerd op de Academie voor Beeldende Kunsten. Ze gaat vanaf het thema Geloof creatieve en kunstlessen verzorgen op woensdag- […]

Begin-, eind- en bloktijden

De afgelopen tijd is een aantal keer verzocht om te mogen afwijken van de zogenaamde bloktijden (10-12 uur en 14-16 uur). Soms wordt er ongevraagd afgeweken van deze tijden. Wij begrijpen de wensen. Daarom is er zowel met ouders als medewerkers uitvoerig gezocht naar mogelijkheden om aan die wensen tegemoet te komen zonder negatieve effecten […]

Voorstelling dans op maandag 13 september 2010 om 15.30 uur

Maandag 13 september zullen de dansgroepen van Martine een optreden geven voor de ouders en kinderen. We hebben in de thema’s Gouden Eeuw en Nederland hard geoefend aan verschillende dansen en die willen we graag laten zien. Vanaf half vier is iedereen welkom in de ruimte van de onderbouw.

Onderbouw activiteiten: boerderij

Het uitje naar de boerderij met de onderbouw van dinsdag 31-08-2010 was een groot succes. We hebben poep geschept, geiten geborsteld, dieren eten gegeven, en natuurlijk gespeeld in het speeltuintje. Dinsdag aanstaande (7 september) zal de middenbouw een bezoek brengen aan de kinderboerderij. We zullen daar het boerderijspel spelen en zo veel leren over de […]