Techniek in de winter voor Verkeer en vervoer

Om een inkijkje in thematische technieklessen te krijgen hier een voorbeeld van ‘Vervoer in de winter’. In de winter kan het erg glad zijn op straat en op de weg. Dat is gevaarlijk voor het verkeer. Technici doen hun best zo veilig mogelijke vervoermiddelen te bedenken. Dat is een enorme uitdaging. Tijdens deze technieklessen gaan […]

Experiment flexibele onderwijstijden

Half januari zijn de gegevens bekend geworden van het experiment flexibele onderwijstijden. De hele set bestaat uit een brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer (9 blz.) en het rapport van de derde monitor (80 blz.) en twee andere documenten. De hele publicatie is hier te vinden. De inhoud van de brief en het rapport […]

Thema Verkeer en Vervoer

We beginnen het jaar met het thema Verkeer en vervoer. Tot half maart staan alle activiteiten in dit teken. Aan de orde komen onder andere: alle verkeersregels en -borden die basisschoolkinderen moeten leren de toepassing van deze regels en borden in dagelijkse verkeerssituaties vervoer door de eeuwen heen auto’s en vrachtauto’s, inclusief de techniek treinen, […]

Lucas Onderwijsprijs 2014

Donderdag 9 oktober 2014 heeft De School de Lucas Onderwijsprijs ontvangen! De Lucas Onderwijs Prijs: een impuls voor ontwikkeling en innovatie.Sinds 2012 worden innovatieve projecten of tot ontwikkeling aanzettende prestaties beloond met een prijs. In de maand april krijgen de clusterdirecteuren PO en de instellingsdirecteuren VO de gelegenheid om bij het College van Bestuur voordrachten […]

Thema Geloof

Van 13 oktober 2014 tot en met 19 december 2014 staat het onderwijs in het teken van het thema Geloof. Geloof is een van de vier cultuurprojecten. Het bevat de gehele leerstof over geestelijke stromingen. De invloed van godsdiensten op culturen en mensen is groot. Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Kennis over religies draagt […]

Thema Nederland afgerond

Vrijdag 10 oktober 2014 hebben we het thema Nederland afgerond met een boeiende gastles van kamerlid Michel Rog over democratie. Er waren diverse en bijzondere excursies: een wandeling in de duinen onder leiding van een boswachter, bezoek aan Madurodam en ontmoeting met de burgemeester aldaar, bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag, ’s morgens […]

Informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders

Op maandagavond 29 september en woensdagmiddag 8 oktober waren er informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. Team, leerlingen en hun ouders hebben de belangstellenden gastvrij ontvangen en van allerlei gewenste informatie voorzien. In februari en mei 2015 staan er nog vier bijeenkomsten gepland. Zie voor precieze tijden onder ‘aanmelden’ op deze website.

Wachtlijst nieuwe leerlingen (tijdelijk)

Sinds de verhuizing is het aantal leerlingen sterk gegroeid. Momenteel hebben we 86 leerlingen en méér dan 10 inschrijvingen van leerlingen die het komende half jaar erbij zullen komen. In onze huisvesting is er plaats voor 95 leerlingen. Dat betekent dat we nu onze maximale capaciteit in deze locatie hebben bereikt. Om verder te groeien, […]

Informatieavond ouders en andere belangstellenden

Op 19 juni was voorlopig de laatste informatieavond voor ouders en andere belangstellenden. Het was een informatieve en volle avond met veel gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers. De grote opkomst van geïnteresseerden, leerlingen, ouders en medewerkers zorgde voor een geanimeerde bijeenkomst. Een prachtig voorbeeld van ‘De School’ in […]

Thema Gouden Eeuw

Van 26 mei tot en met 1 augustus staat alles in het teken van de Gouden Eeuw. “De 17e eeuw wordt Gouden Eeuw genoemd, omdat er in Nederland veel geld werd verdiend. Vooral door de handel. Alles werd met schepen vervoerd, daarom was in het westen, bij de Noordzee, de meeste handel. De rijke kooplieden woonden dicht […]