Onderwijsmethode

De School biedt alle kinderen een brede opleiding in alle kerndoelen, op maat. Dit doen we door toepassing van onze drie pijlers:

Flexibiliteit

Wij passen flexibele school- en vakantietijden toe waardoor méér onderwijstijd mogelijk is.

Participatie

Participatie en besluitvorming door leerkrachten, ouders en leerlingen op alle niveaus: leerling, bouw, school en bestuur.

Thematisch

Thematisch, breed en rijk onderwijs waarin alle kerndoelen aan de orde komen, waarbij dagelijks lessen worden gegeven door experts van buiten de school.