De School en het experiment

De School neemt deel aan het ‘Experiment tot flexibilisering van de onderwijstijd in het basisonderwijs’. Deelname aan dit experiment geeft ons de ruimte om onze werkwijze ten aanzien van flexibele schooltijden voort te zetten. De huidige wetgeving (Wet Primair Onderwijs) stelt dat onderwijsuren in de zomervakantie niet mogen worden geteld als onderwijstijd (voor het minimum van 940 uur per jaar); ook is het eigenlijk niet toegestaan om een schoolweek te hebben van minder dan vijf dagen.

Gedurende de looptijd van het experiment – van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2016 – worden deze regels niet op ons toegepast. Dit betekent dat wij alle tijd die kinderen besteden aan onderwijs mogen tellen – ook als die tijd in de zomervakantie valt – en dat het bij ons mogelijk is om een vier- of driedaagse schoolweek te hebben.

Heeft u vragen over deelname van De School aan dit experiment, dan kunt u contact opnemen met Lucas Onderwijs.

Beleidsregel verlenging experiment

Op 19 juli 2016 is de beleidsregel bekendgemaakt die de verlenging van het experiment beschrijft. Het experiment wordt met vier jaar verlengd, tot 2020. In de tussenliggende periode worden de scholen die deelnemen aan het experiment opnieuw onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats in 2018. De beleidsregel kunt u hier lezen.

Algemeen overleg staatssecretaris en kamercommissie: verlenging experiment

Het verslag van dit overleg, gehouden op 19 april 2016, kunt u hier lezen.
Brief aan vaste Kamercommissie van Marjolein Ploegman kunt u hier lezen.

Tussentijdse monitoring experiment flexibele onderwijstijden

Rapport bevindingen 2011-2012

Aanbiedingsbrief aan de Kamer

Rapport bevindingen 2012-2013

Aanbiedingsbrief aan de kamer

Eindrapport 16-01-2015

Brief van minister aan Tweede Kamer

Op 6 april 2011 heeft minister Van Bijsterveldt een brief gestuurd aan de Tweede Kamer getiteld ‘ruimte voor scholen: verdere flexibilisering onderwijstijd’. U kunt de brief hier lezen.