De School en het experiment

De School neemt deel aan het experiment ‘Ruimte in Onderwijstijd’. Deelname aan dit experiment geeft ons de ruimte om onze werkwijze ten aanzien van flexibele schooltijden voort te zetten. De huidige wetgeving (Wet Primair Onderwijs) stelt dat onderwijsuren in de zomervakantie niet mogen worden geteld als onderwijstijd (voor het minimum van 940 uur per jaar); ook is het eigenlijk niet toegestaan om vaker dan 7x per jaar een schoolweek te hebben van minder dan vijf dagen.

Gedurende de looptijd van het experiment – van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2025 – worden deze regels niet op ons toegepast. Dit betekent dat wij alle tijd die kinderen besteden aan onderwijs mogen tellen – ook als die tijd in de zomervakantie valt – en dat het bij ons mogelijk is om een vier- of driedaagse schoolweek te hebben.

Heeft u vragen over deelname van De School aan dit experiment, dan kunt u contact opnemen met Lucas Onderwijs.

Rapport evaluatie experiment ‘flexibiliseren onderwijstijd’

In september 2018 is het eerste experiment waar De School aan meedeed (flexibele onderwijstijden) geëvalueerd door de onderwijsinspectie. Dit rapport geeft duidelijke handvatten hoe flexibele onderwijstijden kunnen worden ingezet in de schoolorganisatie. Het rapport kunt u hier lezen.

Beleidsregel experiment Ruimte in Onderwijstijd

De beleidsregel voor het experiment kunt u hier lezen.

Tussentijdse monitoring experiment flexibele onderwijstijden

Rapport bevindingen 2020-2021

Geschiedenis: De School als aanleiding voor eerder experiment.

De School was aanleiding voor het eerste experiment flexibilisering onderwijstijd. Op 6 april 2011 heeft minister Van Bijsterveldt een brief gestuurd aan de Tweede Kamer getiteld ‘ruimte voor scholen: verdere flexibilisering onderwijstijd’. U kunt de brief hier lezen.