Bouwen

De School bestaat uit 4 bouwen: Oost, Zuid, West en Noord. Deze bouwen bestaan uit ongeveer 24 leerlingen.

Oost is de jongste bouw van onze school. Hier starten de leerlingen als zij 4 jaar oud zijn. In deze bouw wordt er spelenderwijs geleerd. Als leerlingen eraan toe zijn stromen zij door naar de volgende bouw; bouw Zuid. Hier staat het aanvankelijk leren centraal. Deze bouw noemen wij ook wel de middenbouw. Na de middenbouw stromen de leerlingen door naar de jonge bovenbouw; bouw West. In deze bouw zijn zij voorbereidend aan het leren. De leerlingen bereiden zich in deze bouw voor op de doorstroom naar de bovenbouw; bouw Noord. In bouw Noord staat het voortgezet leren centraal. De leerlingen bereiden zich voor op hun doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit Noord kunnen elk jaar in augustus uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Als er leerlingen vanuit een andere school instromen wordt bij de kennismaking samen met de leerling, ouders een leerkracht gekeken in welke bouw de leerling het meest op zijn/haar plek is.

Iedere 10 weken tijdens de leerplan gesprekken (persoonlijke kringgesprekken) wordt er gekeken wat op dat moment de beste plek is voor een leerling. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de bouw, de groepsgrootte, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Wanneer leerlingen doorstromen naar een volgende bouw wordt besproken in het PK-gesprek. De ouders, leerkracht of de leerling kunnen dit als agendapunt op de PK-agenda zetten. Als er vanuit alle partijen consent wordt bereikt kan de leerling het volgende thema doorstromen naar een andere bouw.