Ouderbouwkringen

De ouderbouwkring bestaat uit alle leerkrachten en alle ouders van een betreffende bouw. We hebben drie bouwen dus drie ouderbouwkringen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Elke kring komt 1x per 10 weken bijeen, op één gezamenlijke avond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Om 19.30 uur is er gelegenheid tot ‘inloop’ en informele ontmoeting met andere ouders. De data worden per schooljaar gepland en deze kunt u vinden in het jaarrooster.

De bijeenkomsten worden voorbereid door de leerkracht en de gespreksleider. De rol van gespreksleider wordt vervuld door een teamlid.

Alle ouders en teamleden kunnen onderwerpen op de agenda zetten, voor zover de onderwerpen thuis horen in deze kring. De onderwerpen die in de ouderbouwkringen worden besproken zijn onderwerpen die de bouw betreffen. Als het onderwerp de hele school aangaat, dan wordt het besproken in de ouderschoolkring. Als het onderwerp het eigen kind betreft, dan wordt het besproken in de persoonlijke kring.

Voorbeelden van onderwerpen voor de ouderbouwkring zijn: het onderwijs in die bouw (denk aan hoe methodes werken, hoe worden taal en rekenen geleerd of hoe ziet het bewegingsonderwijs er uit) en de organisatie (denk aan brengen en halen van kinderen, excursies, hoe werkt het groepsaanbod in combinatie met persoonlijke leerplannen). Daarnaast komen de thema’s uitvoerig aan bod en wordt u uitgenodigd om mee te denken over het aanbod aan activiteiten. Daarbij gaat het over suggesties voor lessen en excursies maar ook over mogelijke inzet van uw eigen deskundigheid of dat van uw netwerk.

In deze basisagenda kunt u precies zien hoe de agenda is opgebouwd. Indien u een onderwerp wilt bespreken in deze kring, dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht. U komt in contact met de leerkracht persoonlijk (op school, bijvoorbeeld bij het brengen of halen van uw kind), via e-mail of via ons algemene telefoonnummer (023-5730625).