Organisatiestructuur

De School is dynamisch georganiseerd en medewerkers, leerlingen, leiding, ouders en andere externen dragen bij aan het ontwikkelen van de organisatie. Dat doen ze op vier niveaus:

  • Het individuele kind via de persoonlijke kringgesprekken (pk)

  • De bouw via bouwkringen (voor ouders, medewerkers en leerlingen)

  • De school via de schoolkringen (voor ouders, medewerkers en leerlingen)

  • Het lokale bestuur via de topkring (voor ouders, medewerkers, bestuur en externen*)

De wijze van medezeggenschap en participatie is gebaseerd op de sociocratische kringorganisatiemethode, ook wel afgekort als ‘skm’ of genoemd als ‘sociocratie’. De Engelstalige benaming is treffend ‘dynamic governance’. Dat is precies wat wordt beoogd: dynamisch en wendbaar organiseren zodat de school blijft ‘passen’ bij leerlingen, medewerkers, ouders en omgeving.

Deze manier van werken is volledig beschreven en uitgewerkt, zowel in een officieel kringstatuut als in praktische agenda’s en handreikingen. De hele set bestaat uit deze documenten:

  • Kringstatuut
  • Organogrammen beleid, beleid toekomst en uitvoering
  • Overzicht wms, wko en kringorganisatie (wms + Wet medezeggenschap scholen en wko = Wet Kinderopvang)
  • Taakomschrijvingen leidinggevende, gespreksleider, afgevaardigde en notulist
  • Agenda’s kringbijeenkomsten: topkring, bouwkringen, schoolkringen, persoonlijke kring
  • Model kringbijeenkomst

Enkele documenten kunt u vinden op deze website onder downloads. Alle documenten kunt u op verzoek inzien op school.

* Bij een school voor oudere kinderen, jongeren en volwassenen nemen leerlingen ook deel aan de topkring.