Topkring

De topkring bestaat uit het externe leden, lokaal bestuur, directie en afgevaardigden van team (medewerkerschoolkring) en ouders (ouderschoolkring).

Daphne Spekkers

Daphne Spekkers

Directeur
Rosanne Maters

Rosanne Maters

Adviseur extern
Joke de Witt

Joke de Witt

Afgevaardigde medewerkers
Jan Willem Kuin

Jan Willem Kuin

Extern lid
Jan Willem te Gussinklo Ohmann

Jan Willem te Gussinklo Ohmann

Afgevaardigde ouders