Ouderparticipatie in vier lagen van de organisatie

Ouders hebben een voorname plek binnen onze school. Op vier niveaus besluiten ouders mee en vindt er intensieve uitwisseling plaats. Mee-besluiten betekent: gelijkwaardig aan tafel zitten en gelijkwaardig besluiten op basis van argumenten. In onze schoolorganisatie kennen wij vier ‘lagen’ van kringen: het kind, de groep, de school en de school in zijn omgeving. Op elke laag nemen ouders deel:

 1. de persoonlijke kring
  Dit is de directe kring rond het kind. De kring bestaat uit het kind, de ouders en de leerkracht. Onderwerp van besluitvorming is het persoonlijke leerplan van het kind. Elke tien weken komt deze kring bij elkaar. Er wordt teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruit gekeken naar de komende periode. Het gaat dus over de ervaringen uit het afgelopen thema en het komende thema. Er wordt gekeken naar ‘wat’ er is geleerd (= leerinhoud) en ‘hoe’ er is geleerd (= leerproces). Er wordt ook gekeken naar de leerresultaten. Die resultaten worden zichtbaar in het ontwikkelingsvolgmodel, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen.
 2. de oudergroepskring
  Deze kring bestaat uit alle ouders van leerlingen uit dezelfde groep. Hier worden alle onderwerpen besproken die te maken hebben met de gehele groep. Denk bijvoorbeeld aan specifieke leeractiviteiten, excursies, pedagogische werkwijze in die groep en het groepsleerplan.
 3. de ouderschoolkring
  Deze kring bestaat uit ouders, teamlid en directeur. De ouders worden gekozen uit de oudergroepskringen. Uit elke oudergroepskring zijn er twee afgevaardigden. Deze afgevaardigden worden met consent gekozen in een openbare verkiezing. Het teamlid wordt gekozen door de medewerkersschoolkring (= het team). In deze kring worden besluiten genomen die de hele school betreffen, maar niet strategisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regels rond de vrijwillige ouderbijdrage, handhaving van de bloktijden, openingstijden, wijze van incasseren van ouderbijdragen, veiligheid en communicatie.
 4. de topkring
  Deze kring bestaat uit het stichtingsbestuur, eventueel externe leden, de directeur, een afgevaardigde uit het team en een afgevaardigde uit de ouderschoolkring. In de topkring worden alle kwesties besproken die een strategisch karakter hebben. Dat wil zeggen: alle kwesties die te maken hebben met de buitenwereld (bijvoorbeeld inspecties en ministerie) en ons voortbestaan. Denk aan flexibele schooltijden, personeelsbeleid, begroting en jaarrekening, vaststelling van de hoogte van de ouderbijdragen en de organisatievorm.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *