Nicole van Troost, moeder van Sara

Nicole van Troost, moeder van Sara (5 jaar): “Binnen een dagelijks terugkerende structuur is er ruimte voor individualiteit.”

Hoewel onze dochter al naar de peuterspeelzaal ging van een andere school, hebben we min of meer op het laatste moment toch besloten om haar naar De School te laten gaan. De reden daarvoor was het feit dat De School als uitgangspunt het individuele kind neemt. Je kind hoeft niet ‘mee met de groep’, niet in de zin van leerprestaties, noch in sociaal opzicht. Je kind mag zichzelf zijn en De School zoekt aanknopingspunten om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van dat individuele kind. Zo komt elk kind op zijn eigen unieke manier tot zijn/haar recht. Dat betekent overigens niet dat er geen aandacht is voor gezamenlijkheid of sociale aspecten! Juist als je wilt dat iedereen tot zijn/haar recht komt, is het noodzakelijk om elkaar te zien, te luisteren en rekening met elkaar te houden. En dat zie je allemaal terug op De School. Binnen een dagelijks terugkerende structuur is er ruimte voor individualiteit.

Wij hebben gekozen voor het totaalpakket, omdat dat volgens ons een belangrijke manier is om vorm te geven aan die visie, waarbij het kind als individu het uitgangspunt is. Het totaalpakket geeft je kind ruimte om keuzes te maken en vele kanten van zichzelf te ontdekken. Daarbij is het verhoudingsgewijs niet duur, als je kijkt naar het aantal uren dat je gebruik kunt maken van opvang. Mooi meegenomen is de flexibiliteit, die het met zich meebrengt ten aanzien van halen – brengen en vakanties. Maar ook zonder dat, hadden wij voor De School gekozen.

Het meest waardevolle aan De School, nu onze dochter er ruim anderhalf jaar is, vind ik dat er met aandacht naar je kind wordt gekeken (en vanuit daar gehandeld, uiteraard) en dat er op gelijkwaardige wijze met elkaar wordt omgegaan (leerlingen, school, ouders). De bevlogenheid van leerkrachten en de gezamenlijke gedrevenheid om er iets van te maken, maakt De School tot een inspirerende omgeving. De School denkt na en volgt niet klakkeloos de gebaande paden. Een betere omgeving voor je kind kun je je toch niet wensen?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *