Thema Geloof

Van 13 oktober 2014 tot en met 19 december 2014 staat het onderwijs in het teken van het thema Geloof. Geloof is een van de vier cultuurprojecten. Het bevat de gehele leerstof over geestelijke stromingen.
De invloed van godsdiensten op culturen en mensen is groot. Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Kennis over religies draagt bij aan het begrijpen, respecteren en waarderen van mensen, tradities en gedachten. Dat bevordert het humaan en verdraagzaam samen kunnen leven in Nederland, Europa en de wereld.
Er komen in ieder geval vijf religies aan de orde:
– Jodendom
– Christendom
– Islam
– Hindoeïsme
– Boeddhisme

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, zijn:

  • de belangrijkste feesten/tradities
  • de oorsprong en ontwikkeling van godsdiensten
  • de leer/inhoud/principes
  • gebouwen en hun inrichting
  • profeten en voorgangers
  • verhalen en gedichten
  • muziek, zang, dans

Als excursies staan in ieder geval een bezoek aan een abdij en het Joods Historisch museum op het programma.
In het aanbod na 14.00 uur zitten onder andere lessen beeldende vorming, kooklessen, Engels, Dans, Knutselen, lessen ‘geloof in je eigen kracht’, sporten met als thema samenspelen & samenwerken en gastsprekers over verschillende religies.
Tot slot besteden we ook aandacht aan Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *