Leerkracht, allround, 60-80%

Functieomschrijving

Kern van uw werk is het maken van individuele leerplannen (per leerling 5x per jaar), groepsleerplannen, het leiding geven aan het leerproces van leerlingen binnen deze plannen – individueel en groepsgewijs, het verzorgen van inhoudelijk sterke en aantrekkelijke lessen en het stimuleren en volgen van leerlingen in hun ontwikkeling.
‘Allround’ verwijst naar de breedte van de functie: u bent leerkracht, pedagogisch medewerker, onderwijsontwikkelaar, remedial teacher, intern begeleider en huiswerkbegeleider ‘in-één’ en bent in principe inzetbaar voor alle leeftijden van 4-14 jaar.

U levert als leerkracht daarnaast een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zowel het onderwijs als de organisatie. Verder bent u betrokken bij allerlei activiteiten die horen bij het uitbouwen van onze school, denk bijvoorbeeld aan informatiebijeenkomsten voor toekomstige ouders, ontvangst van andere scholen en de inrichting van de ruimten

Wij bieden

 • een unieke kans om met enthousiaste collega’s dit nieuwe concept toe te passen in de praktijk en verder vorm te geven
 • een school die aansluit bij de behoeften van de huidige samenleving (zoals maatwerk en flexibiliteit)
 • een organisatie die concrete oplossingen ontwikkelt voor actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs, zorg en opvang, dit probeert te doen binnen wettelijke kaders en zonodig deze kaders ter discussie stelt
 • ruimte om uw talenten en potentieel te ontwikkelen en in te zetten
 • flexibele werk- en vakantietijden

Wij verwachten

 • pioniersgeest, energie en flexibele inzetbaarheid
 • een positieve benadering van leerlingen gericht op mogelijkheden en (verborgen) potentieel
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (geweldloze communicatie)
 • een positieve benadering van ouders
 • zelfstandigheid en samenwerkingsvaardigheden
 • een actieve en zelfstandige inzet om onze organisatievorm (= Sociocratische Kringorganisatie Methode) te leren
 • kennis van leerlijnen en de wijzen waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • een open en professionele houding om de veelheid aan bezoekers te ontvangen
 • diploma PABO
 • benoembaarheid (conform Wet BIO)
 • ervaring in het basisonderwijs, met verschillende leeftijden, onderwijsmethodes en/of schoolsystemen

Geïnteresseerd?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rosanne Maters of Daphne Spekkers, telefoon 023-5730625. Uw sollicitatie met cv kunt u via e-mail richten aan directie@deschool.nl.