Verlenging experiment flexibele onderwijstijden

Op 19 juli 2016 is de beleidsregel bekend geworden die de verlenging van het experiment regelt. Het experiment wordt met vier jaar verlengd. Dit betekent dat scholen die meedoen aan dit experiment, waaronder onze school, in ieder geval tot augustus 2020 ontheffing krijgen van de regels over onderwijstijd. Ze mogen dus doorgaan met hun flexibele tijden, om preciezer te zijn: ze hoeven zich niet aan de voorgeschreven vakanties te houden en kinderen mogen minder dan vijf dagen per week naar school. De tekst van de beleidsregel kunt u hier vinden.