Verlenging experiment flexibilisering onderwijstijd

Lees hier het verslag van het algemeen overleg gehouden op 19 april 2016 tussen de staatssecretaris en de woordvoerders onderwijs van de Tweede Kamer.
Het gesprek beperkte zich helaas tot de triviale gestandaardiseerde hoeveelheid onderwijstijd – weliswaar flexibele ingezet – en is niet gegaan over ‘variatie in onderwijstijd is een belangrijk instrument tegen sociale ongelijkheid tussen kinderen, voor inclusief, passend onderwijs en tevens een middel om welzijn van kinderen en ouders te vergroten’.