VVD-raadsvragen, wachtlijst en huisvesting

De VVD-fractie heeft vragen gesteld aan de wethouder onderwijs van de gemeente Zandvoort. De vragen van de VVD en antwoorden van de gemeente vindt u hier.
De School kan zich niet (volledig) vinden in de antwoorden van de gemeente. Daarnaast zijn er op basis van de gebeurtenissen uit het verleden tot heden vooralsnog geen aanwijzingen dat De School per augustus 2016 kan beschikken over adequate huisvesting. Het ligt dus niet in de verwachting dat we per die datum kinderen op de wachtlijst een plaats kunnen aanbieden. Een overzicht van de huisvestingshistorie van De School vindt u hier.