Wachtlijst

Per januari 2016 zijn dit de gegevens van de wachtlijst:

  • totale wachtlijst telt 87 kinderen;
  • 30 kinderen zouden per direct geplaatst willen worden;
  • 14 kinderen hebben inmiddels gekozen voor een andere school vanwege de lange wachttijd en zijn van de wachtlijst verwijderd;
  • 31 kinderen komen van buiten Zandvoort.

De prognose ziet er op basis van de gegevens van januari 2016 als volgt uit:

prognose kopie