Diane Abspoel, moeder van Yentl

Diane Abspoel, moeder van Yentl (8 jaar): “Drie dagen betalen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang, maar de mogelijkheid hebben om daar vijf dagen gebruik van te maken.”

Wij hebben om verschillende redenen voor de School gekozen.
In volgorde van belangrijkheid:
1. Individueel onderwijs in kleine groepen
2. Extra aandacht voor het kind, specifiek voor de “problemen” van het kind.
In het geval van ons kind een gebrek aan concentratievermogen, waardoor klassikale lesmethoden minder geschikt zijn.
3. Behalve de verplichte lesvakken gelukkig heel veel ruimte voor extra lessen. Zowel in expressieve vakken (muziek/toneel),als praktische (koken/techniek) en op het gebied van welbevinden (yoga/filosofie).
4. Sterke sociale betrokkenheid en strikte normen aangaande omgang met elkaar en anderen
5. School en voor-, tussen- en naschoolse opvang op een locatie (geen gesleep met kinderen) met vaste ploeg
6. Ruime openingsuren en flexibiliteit in opname vakantieperiodes

Wij hebben voor het totaal pakket gekozen want:
– Meest brede lesprogramma
– Meeste flexibiliteit

Wij vinden het meest waardevolle van De School dat:
– Mijn kind het erg naar haar zin heeft.
– Het een mooie combinatie is tussen individuele- en groepsvorming
– Het over een goed volgmodel beschikt voor de ontwikkeling van het kind (10-weekse PK gesprekken) met de daarbij voor ons zeer belangrijke mogelijkheid tot individuele aanpassing van lesmethoden, waar nodig.
– Drie dagen betalen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang, maar de mogelijkheid hebben om daar vijf dagen gebruik van te maken
– Kinderen heel bewust worden gemaakt van allerlei zaken, met name door de thematische opbouw van het lespakket, waardoor ook wij als ouders soms bewust worden gemaakt door onze kinderen. (“Mam niet zo lang douchen, dat is niet goed voor het milieu”)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *